Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Elektron xidmətlər

 

Bir pəncərə  -Tikintiyə icazə üzrə elektron müraciət sistemi

 

Şəxslərin müraciət etmək imkanlarının genişləndirilməsi və vətəndaşlara elektron xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə Xızı rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmi saytında (khizi-ih.gov.az)“Elektron müraciət” bölümü yaradılmışdır. Bundan başqa saytımızda "e-gov.az" keçid linki yaradılmışdır ki, bu da saytımızdan istifadə edən vətəndaşların elektron hökumət portalına birbaşa keçidini təmin etmək məqsədi daşıyır. 

Elektron hökumət haqqında ümumi məlumat

“E-hökumət” layihəsi “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiyaya (2003-2012-ci illər)” əsasən işlənib hazırlanmışdır və “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Layihə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) geniş tətbiqi ilə dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin və operativliyinin yüksəldilməsini, əhali, biznes qurumları, həmçinin öz aralarında əlaqələrin asanlaşdırılması və sərbəstləşdirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyəti nəzərdə tutur, vətəndaş-məmur münasibətlərinin yeni müstəvidə qurulmasına, şəffaflığın təmin olunmasına və informasiya tələbatının dolğun ödənilməsinə şərait yaradır.

Layihənin məqsədi 

 • Dövlət orqanlarında müasir İKT-dən istifadəni genişləndirməklə idarəetmə metod və mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi
 • Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması, şəffaflığın təmin edilməsi
 • İctimai qərarların qəbul edilməsində vətəndaşların iştirakına şərait yaradılması və hökumət orqanları ilə əlaqələrin daha sadə və münasib olan elektron üsullarla həyata keçirilməsi
   

Layihənin həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri 

 • E-hökumətin və onun istifadəçilərinin fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması
 • Dövlət idarəçiliyində müasir texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi
 • E-hökumət infrastrukturunun əsas komponentlərinin yaradılması
 • Dövlət qulluqçularının, İKT üzrə mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi
 • E-hökumət infrastrukturunun və informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin, fərdi məlumatların mühafizəsinin təmin olunması
 • Əhali qruplarının informasiya texnologiyaları sahəsində savadlılıq səviyyəsinin artırılması, e-hökumət xidmətlərinə çıxışının təmin olunması

 

E-hökumət infrastrukturunun əsas komponentləri

 • Dövlət orqanlarının vahid şəbəkə infrastrukturu
 • E-hökumət portalı
 • E-hökumət şlüzü
 • İnformasiya resursları və sistemlərinin dövlət reyestri
 • E-imza üzrə milli infrastruktur
 • E-sənəd dövriyyəsi üzrə milli infrastruktur (hazırlanmaqdadır)
 • E-hökumət verilənlər mərkəzi (data-center) (hazırlanmaqdadır)                                                                                      

Layihənin əsas üstünlükləri

1. Hökumət üçün 

 • Müasir texnologiyaların geniş tətbiqi ilə dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artması
 • Büdcə vəsaitlərinə qənaət edilməsi, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi müddəti və xərclərinin azalması
 • Dövlət orqanlarının vahid informasiya fəzasının formalaşması və təhlükəsizliyinin təmin olunması
 • Effektiv, şəffaf, nəzarət oluna bilən dövlət idarəetməsinin və yerli özünüidarəetmənin bərqərar olması
   

2. Vətəndaşlar üçün

 • Vətəndaşların dövlət idarəçiliyində fəal iştirak etməsi
 • Vətəndaşların dövlət orqanları ilə təmaslarının sadələşdirilməsi, daha münasib və çevik formada həyata keçirilməsi
 • İnformasiya tələbatının dolğun ödənilməsində rahatlıq
 • Məhdud imkanlı insanların dövlət xidmətlərinə çıxış imkanı əldə etməsi
   

3. Biznes sektoru üçün 

 • Dövlət orqanları ilə səmərəli və operativ şəkildə əlaqə qurulması, xərclərin azaldılması
 • İqtisadi aktivliyin, rəqabət qabiliyyətinin və xarici bazarlara çıxış imkanlarının artması
   

Layihənin icrasından əldə olunacaq nəticələr: E-xidmətlərin göstərilməsi

Vətəndaşlar üçün e-xidmətlər:

 • Gəlir vergisi
 • İş axtarışı (müəssisələrdə vakansiyalar)
 • Sənədlərin verilməsi (pasport və sürücülük vəsiqəsi)
 • Vətəndaşların qeydiyyat aktları (doğum, ölüm, nikah)
 • Avtomobillərin qeydiyyatı
 • “On-layn” ərizə (ali məktəbə daxil olmaq, tikinti aparmağa razılıq almaq, pensiya, müavinət və s. haqqında)
 • Yaşayış yerində qeydiyyat
 • Səhiyyə xidmətləri ( e-məsləhət) və s.
   

Biznes sektoru üçün e-xidmətlər:

 • Sosial fondlara ödəmə
 • E-bəyannamə, e-vergi hesab-fakturası
 • Yeni şirkətlərin qeydiyyatı
 • Gömrük bəyannamələri
 • E-lisenziya
 • E-satınalma, e-kotirovka
 • E-hərrac
 • Arayışların verilməsi və s.
Keçidlər